Vítejte na stránkách Občanského sdružení Obzor Lesná

 Naším cílem je poskytnout zde co možná úplný obrázek o ne vždy přehledném průběhu jednání o územním plánování v oblasti Lesné. Prostřednictvím těchto stránek bychom Vám chtěli přinášet aktuální informace o plánech, které mohou mohou ovlivnit podobu tohoto unikátního sídliště i životy jeho obyvatel.

Zatímco jednání probíhají intenzivně již pátým rokem, v současné době zbývá k podání připomínek ke změnám Územního plánu pouze několik týdnů. Přednostně proto zveřejňujeme informace důležité pro zapojení občanů. Prosíme také za pochopení pro provizorní podobu stránek i o to, abyste nás se svými dotazy a náměty neváhali kontaktovat

Stránky oficiálně spouštíme 14. 7. 2013, tedy přesně čtyři roky od prvního "pamětihodného" setkání občanů, na kterém byl důrazně odmítnut projekt velkokapacitní výstavby v lokalitě Obzor. Po těchto čtyřech letech se však opět ocitáme před stejným problémem - návrhem změny ÚPmB, která by velkokapacitní zástvbu v dané lokalitě umožnila a otevřela tak Lesnou megalomanským developerským projektům. Věříme, že "historické datum" může být i symbolem setrvalého úsilí obyvatel a příznivců Lesné i naděje na status ochrany, odpovídající významu tohoto unikátního urbanistického celku.