Připomínky občanů k projednávaným změnám Územního plánu je třeba podávat do 22. 7. 2013 !

30.06.2013 23:43

Více informací o změnách ÚP na Lesné naleznete zde

Náměty, které se Lesné netýkají bezprostředně, můžete hledat například zde