Výsledky petičních akcí

29.05.2014 01:43

Počty lidí, kteří se svým podpisem připojili k naposledy avizovaným petičním akcím, předčí původní očekávání. Snad společné úsilí přinese také lepší vyhlídky, než se zdálo ještě před několika týdny!

 

1)  Pod petici za zachování rekreační funkce lesa nad Lesnou se nakonec sešlo přes 4.700 podpisů (na bezmála 300 arších).

 

2) K možnosti vzniku politického hnutí Sdružení občanů Lesné stačilo 1000 podpisů. V konečném součtu je podpisů přes 1.600.  

 
Poděkování patří všem, kteří se různými způsoby zapojili do petičních akcí:

Domluvili některá z veřejných podpisových míst, vyvěsili petiční archy nebo seznam podpisových míst ve svých vchodech, sami sbírali podpisy nebo se o peticích zmínili ve svém okolí.

Velké poděkování patří samozřejmě majitelům, provozovatelům a personálu obchodů a pohostinství na Lesné, kde mohly být petiční archy k dispozici. Vznikla díky tomu dosud nebývalá síť více než 20 míst.

 

Celkovým záběrem to byla jednoznačně největší akce tohoto druhu v rámci celé Lesné (tedy včetně Majdalenek, Divišovy čtvrti, Barev, Seifertovy, Soběšické a okolí), a také sousedních katastrů a míst -  Soběšic, Černých polí a severní části Husovic (jmenujme Písečník). Výsledky odpovídají tomu, jak se informace o peticích rozšířila:

Tato čísla jsou poněkud umenšena o některé nedostatečně vyplněné záznamy, které jsme při kontrole museli vyřadit (šlo zejména o chybějící podpis nebo chybějící adresu, případně u petice za vznik hnutí Sdružení občanů Lesné chybějící datum narození). Chceme se tak pokud možno vyvarovat toho, že budou petice  zpochybňovány kvůli drobným formálním nedostatkům. 

Za práci při kompletaci a zpracování petičních archů patří velké díky manželům Sekorovým.

 

Ad1) 

Petice za les bude patrně v příštím nebo následujícím týdnu předána rektorovi Mendelovy univerzity. Informováni o jejím obsahu a výsledku budou i další představitelé Mendelovy univerzity, Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a Školního lesního podniku Křtiny. A také zástupci MČ Brno-sever, Magistrátu města Brna a média.

Text petice jsme mimo jiné předali osobně také ministrovi zemědělství, který byl nedávno v Brně na diskusní návštěvě.

 

K tomu je třeba zmínit, že již neplatí informace z posledního čísla Severníku o  odlišném postoji Občanského sdružení Arbesova. OS Arbesova vydalo nové stanovisko, ve kterém se připojilo k obsahu petice a k usnesení Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná (sdružující zástupce všech občanských iniciativ tohoto území).

 

Ad2)

V souvislosti s peticí za vznik politického subjektu Sdružení občanů Lesné se jednoznačně potvrdily signály, že tato myšlenka má na Lesné podporu. Samozřejmě děkujeme všem za důvěru a mnoho pozitivních reakcí.

Je to pro nás také pobídkou, abychom dále pokračovali v našich snahách.

Pracujeme na stanovách hnutí, abychom mohli co nejdříve požádat o registraci na Ministerstvu vnitra ČR.

------------------------------------------------------------------------

 

V současné době je opět potřeba sledovat dění kolem Aktualizace Územního plánu města Brna.

 Lesná podávala v únoru tři námitky zástupců veřejnosti (ke kterým probíhaly zmocňovací podpisové akce).

Nyní Odbror územního plánu a rozvoje Magistrátu města Brna tyto připomínky vyhodnotil a předává Aktualizaci ÚPMB ke schválení orgánům města Brna. Ale nehodlá výsledek vyhodnocení připomínek sdělit příslušným zástupcům veřejnosti s odůvodněním, že mu to stavební zákon neukládá. Záměr je, aby se toto vyhodnocení zveřejnilo až poté, co bude celá Aktualizace ÚPMB schválena  Zastupitelstvem města Brna.

Budeme se snažit zjistit, jak byly námitky Lesné vyhodnoceny ještě před konáním Komise pro rozvoj města Rady MB, abychom mohli v případě potřeby kontaktovat jednotlivé členy komise a na tento problém je upozornit. Rada města Brna by pak měla o Aktualizaci jednat 11.6., Zastupitelstvo města Brna následně 17.6.

 

                   ------------------------------------------

 

 

Tolik tedy ve stručnosti k aktuálnímu dění, průběžně budeme informovat o vývoji situace.

 

Za všechny spolupracovníky přeje pěkné letní dny Martin Maleček.