Petice za les nad lesnou

08.05.2014 15:16

Má být les, který dal sídlišti jméno, spíše lesoparkem, nebo zdrojem roští pro teplárnu?

Zatímco řada z nás se jednoznačně přikládání k první představě  (a dokonce tak vyznívají i oficiální dokumenty Magistrátu), vlastník lesa si myslí běco jiného. Od poslední informace došlo bohužel k nepříjemnému zvratu. Ředitel ŠLP Křtiny dr. Dolejský se sice původně nja schůzce přímio namístě vyjádřil v to smyslu, že projekt převodu na les nízký nebyl umístěn vhodně a mohlo by dojít k jeho přesunutí,  po jisté době se přestal k dané věci vyjadřovat, podobně jako rektor Mendelovy univerzity.Následně nám žurnalisté předali oficiální stanovisko Mendelovy univerzity (viz níže), ze kterého vyplývá, že je vše v pořádku, projekt je zaštítěn výzkumným týmem odborníků a nic se na něm měnit nebude. Podle dalších následných vyjádření zástupců Mendelovy univerzity došlo pouze k pochybení při informování veřejnosti, což bude napraveno umístěním informačních tabulí v místech, kde převod na les nízký započal.

 

Na změnu situace bylo třeba zareagovat úpravou textu ohlášené petice za kontinuální zachování rekreační funkce lesa za Lesnou (text se zobrazí po klepnutí na odkaz).

 

Je to v podstatě referendum o tom, jak by měl les za Lesnou vypadat. Výsledek bude závislý na tom, kolik lidí se k tomuto "referendu" připojí.  

díky patří všem, kteří se zapojili do probíhající velké petiční akce. Protože jsou  stále další a další zájemci, kteří se dozvěděli o peticích až nyní,

ukončení podepisování se posunuje na víkend 17. a 18. května

(v tomtotýdnu jsou opět dny volna). Na kterých místech jsou v současné době petice k dispozici vizte níže.

 

Petice má obsáhlejší text, který jsme sestavili po konzultacích s odborníky (tak, aby návrhy v ní činěné byly co nejkonkrétnější a jasně vymezené). 

Ty, kdo ji budou tisknout, prosíme - je třeba opět oboustranně.

V příloze jsou také i dvě A4 s fotografiemi lesa po prvním převodním zásahu. Je vhodné je vytisknout na ukázku pro ty, kteří nemají přístup k internetu.

 

Spolu s peticí Vás budeme informovat o dalším důležitém kroku, který se ukazuje jako nevyhnutelný a po kterém už mnozí dlouhodobě volali - a tím je možnost vzniku občanského hnutí na Lesné, které by personálně i věcně vycházelo z dlouholeté práce a výsledků zdejších občanských iniciativ a pokusilo by se po komunálních volbách ovlivňovat dění v naší měststké části i na úrovni zastupitelstva.      

 

Kde je možno obě petice podepsat:

- v Centru občanských iniciativ Lesné

Arbesova 9 (dolní místnost)

v těchto termínech:

úterý  6. května     17:00 – 18:00

úterý 13. května      17:00 - 18:00  

pátek 16. května           17:00 - 18:00

dále:

- Potraviny-večerka, Nezvalova 4

- Dalia - papírnictví, Fillova 2

- Potraviny Bala, Blažkova ("bouda")

- Tabák, Arbesova 1 

- Centrum volného času, Milénova

- hospůdka U Koudelků, Šrámkova

- restaurace Obzor, Fillova

- restaurace Dukát, Loosova

- kancelář Společenství vlastníků Loosova

- kancelář CK Cílka na Křenové 37.

Přestože zástupci Mendelovy univerzity a výzkumného týmu poskytují informace charakteristicky úsperným způsobem v duchu hesla "tomu byste nerozuměli, odborník jsem já", z mnoha stran se nám dostává i odborného potvrzení názoru, že jde o projekt ryze ekonomického rázu, který není do dané lokality vhodný. 

O převodu na les nízký se můžete dočíst na stránkách grantového projektu, z něhož je akce dotována. O nízkém lese a jeho využití pojednává například také text, který pro nás sestavil RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., vlastník a hospodář na 650 ha lesa, který se věnoval v rámci své vědecké dráhy na Akademii věd ČR, (Ústav krajinné ekologie v Českých Budějovicích) mimo jiné také problematikou nízkého lesa z hlediska estetiky, ekotoxikologie, stability krajiny atd.

V dalším odkazu je také kopie fotografií nízkého lesa, které jsou otištěny v publikaci skupiny výzkumníků Mendelovy univerzity, vydané v roce 2011. (Jan Kadavý a kolektiv: Nízký s střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa, nakladatelství Lesnická práce.) V rámci tam přítomného textu (str. 119) je popsáno, jak asi bude v prvních 5 letech vypadat místo, kde se v březnu kácelo.

V uvedené knize jsou také stručně naznačena některá rizika a obavy, které převod na les nízký provázejí (str. 144). Mimo jiné"problematická otázka plošného rozšíření invazních druhů do prosvětlených lesů". Zda tyto invazní druhy nezaplní místa zásahu na úkor druhů původních a preferovaných, to je třeba podle autorů objasnit dalším výzkumem. - Uvidíme tedy, co nás nad Lesnou v rámci výzkumu čeká.

Dalším zmiňovaným problémem pak může být podle autorů knihy "významný ohlas laické veřejnosti". Jsou zmíněny protesty obyvatel z Německa a ze Švýcarska. - Až to skoro vypadá, že Mendelova univerzita a Školní lesní podnik Křtiny si chtěli také výzkumně ověřit, zda takovýto projekt v příměstském lese bude mít ze strany místních občanů nějaký ohlas i u nás. Zvláště, když byli při schvalování svého lesního hospodářského plánu Úřadem Jihomoravského kraje upozorněni, že pokud chtějí opravdu tento projekt realizovat přímo za sídlištěm Lesná, musejí očekávat silnou negativní reakci obyvatel. 

 

pro informace o peticích, případně při potřebě petičních archů se obraťte na:

Martin Maleček, 604 416 222, lesnabrno@volny.cz, Ježkova 8

Tomáš Kohoutek, 603 967 129, obzorlesna@centrum.cz, Barvy 18

Jiří Sekora, 725 962 550, jiri.sekora@gmail.com, Arbesova 9

Karla Hofmannová, 606 429 958, karla.hofmannova@seznam.cz, Dusíkova 25Více zde: https://obzorlesna.webnode.cz/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz