Komunální volby 2014 - zástupci občanských iniciativ z Lesné míří do Zastupitelstva MČ Brno-sever i na magistrát

05.10.2014 23:49

V letošních komunálních volbách se poprvé objeví samoststná kandidátka občanských iniciativ z Lesné, mezi něž patří i o. s. Obzor Lesná. Politické hnutí Sdružení občanů Lesné (č. 12) se zavazuje pokračovat v dosavadních aktivitách občanských iniciativ v rámci Zastupitelstva MČ Brno-sever. "Zasloužilá" aktivistka z Majdalenek PhDr. Karla Hofmannová kandiduje navíc i do Zastupitelstva města Brna (za Sdružení občanů Lesné na kandidátce Žít Brno - č. 7).

 

V uplynulém volebním období se v naší čtvrti podařilo dokončit opravu hřišť, zastavit dvojí projekt na odvedení dopravní zátěže z nově budovaných nebo plánovaných lokalit na Lesnou, zastavit plány na "zahuštění" Lesné další nekoordinovanou výstavbou, vytvářet koncepci údržby zeleně, zastavit projekt vykácení lesa nad Lesnou, jednat o privatizaci části městských bytů, oživit amfiteátr v Čertově rokli, vyjednat zákaz parkování kamionů na ulici Seifertova...  Ne, nejde o výčet aktivit radnice: společným jmenovatelem těchto počinů je zapojení lidí z občanských iniciativ, které se nyní spojily a do voleb jdou pod hlavičkou SOL - Sdružení občanů Lesné.

Na předních místech kandidátky SOL má své zástupce i o.s. Obzor Lesná. Domníváme se, že SOL je jediným politickým uskupením, o jehož záměru prosadit s občany vyjednané řešení "kauzy Obzor" nelze pochybovat. Za dobu existence a vzájemné spolupráce občanských sdružení na Lesné jsme se však naučili více, než jen z pozice aktivních občanů "dohlížet" nad jednotlivými kauzami: naučili jsme se hledat systémová řešení a klást účinný odpor projektům, které jsou pouze prospěchářské a pro život Lesné i celé městské části škodlivé. Věříme, že to, co se v posledních letech díky naší aktivitě a Vaší podpoře daří na Lesné,  tedy především aktivní zapojení občanů do rozhodování o důležitých projektech, bude prospěšné i pro život Soběšic, Černých Polí, Husovic či Zábrdovic. Více o aktivitách SOL, volebním programu i kandidátech naleznete na adrese www.solesne.cz

Volební kampaň SOL se nemůže opírat o zkušeností "pí-ár inženýrů" ani o peníze sponzorů. Rozhodnete-li se nás podpořit, budeme vděčni nejen za Váš hlas, ale v současné době především za Vaši pomoc při šíření povědomí o Sdružení občanů Lesné ve Vašem nejbližším okolí. 

Protože již od roku 2006 je naším společným heslem: NIKDO Z BILLBOARDU TO ZA NÁS NEUDĚLÁ!

Volby se konají od pátku 10. 10. (14:00 - 22:00) do soboty 11. 10. (8:00 - 14:00). Téměř 7 000 lidí na Lesné se voleb obvykle neúčastní. Tentokrát však pojďme volit - poprvé nikoli pro politické strany, ale pro Lesnou!