K současnému stavu jednání o lese mezi Lesnou a Soběšicemi - aneb chystá se další petice...

05.04.2014 15:26

V souvislosti s "kauzou les" děkujeme za všechny Vaše ohlasy, vyslovenou podporu a mnoho nabídek pomoci. Ozvalo se také nemálo odborníků, kteří nabízejí konzultace a připravují texty. V současné době pracujeme ve spolupráci s nimi na petici, která byla ohlášena v závěru veřejného shromáždění 25.3.

 

Ohlasy veřejného shromáždění naleznete i v médiích - podrobný přehled poskytl i ŠLP Křtiny na svých webových stránkách (děkujeme): 

www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/napsali-o-nas/

 

Galerii působivých fotografií z místa, kde probíhá projekt převodu, zveřejnil na FB stránkách fotograf Jan Prokopius:

 

 

Zde je stručné shrnutí důležitých událostí posledních dní:

 

Ve čtvrtek 27.3. vydala Menedelova univerzita stanovisko, v jehož závěru je konstatováno, že se těžba dřeva zastavuje a dojde k diskusi s veřejností (celé stanovisko viz příloha):

 

MENDELU je otevřená diskuzi s veřejností o přístupech k obnově lesa, a proto konstatuje, že v předmětné lokalitě (za Lesnou) v současné době zastavuje obnovní těžbu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V sobotu 29. 3. proběhlo na úterním shromáždění avizované jednání s ředitelem Školního lesního podniku Křtiny Ing. Vladimírem Dolejským, kterého se účastnili členové výboru Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná Mgr. Martin Maleček, Mgr. Tomáš Kohoutek, PhDr. Karla Hofmannová a dále Ing. Libor Vyhnálek za Radu OI k.ú.Lesná a prof. Jan Čermák z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

 

Hlavními závěry bylo to, že umístění projektu převodu lesa na les nízký a střední nebylo zvoleno vhodně a projekt bude na tomto místě zastaven.

 

Ředitel ŠLP Křtiny MENDELU Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. na schůzce se zástupci Rady občanských iniciativ k.ú.Lesná, o.s. uvedl, že 

"obnovní těžba v lese za sídlištěm Lesná byla zastavena a že za jeho působení nebude v tomto prostoru  obnovní těžba realizována způsobem, který by tak negativně hodnotila  významná část obyvatel jako tomu bylo v případě plošné těžby v rámci projektu LDF MENDELU (převod na nízký a střední les) . ŠLP Křtiny MENDELU nabídne děkanovi LDF MENDELU jiné řešení tak, aby plnil svoje hlavní poslání (účelová činnost) a současně se choval vstřícně ke společnosti."

"Obnovní těžba může probíhat jednotlivým, či skupinovým výběrem,  zvláště v zimním období, po předchozím projednání a v souladu s názorem občanských iniciativ."

 

Občanské iniciativy podají formou petice návrh na převedení lesa za Lesnou do subkategorie rekreačního lesa, součástí tohoto návrhu bude i popis budoucího způsobu hospodaření v tomto lese.

Pokud bude mít petice dostatečnou podporu obyvatelředitel ŠLP Křtiny je připraven tento návrh podpořit a předat ho rektorovi Mendelovy univerzity.

 

Poté navrhl prof. Čermák, že by se les za Lesnou mohl stát vzorovým příměstským lesem s významnou rekreační funkcí, který by mohla Mendelova univerzita používat pro výukové účely jako vzor akcentu na celospolečenskou funkci lesa a realizaci styku s veřejností. Významnou roli by zde hrál prvek zapojení místních obyvatel do tvorby a údržby lesa, který by se tak stal takřka organickou součástí daného sídelního celku.