Co navrhuje Odbor dopravy aneb Lesná na křižovatce?

25.10.2013 23:19

V souvislosti s Aktualizací Územního plánu města Brna se obejvují návrhy, které by umožnily výstavbu silniční propojky Lesné a Obřan. Tato komunikace by měla sloužit především jako silniční obchvat Obřan, přetížených dopravou z širšího okolí Brna. Přestože prekérní situaci obřanských nechceme zlehčkovat ani jim bránit v jejich úsilí o obyvatelnější domov, domníváme se, že vedení obchvatu přes Lesnou je z mnoha důvodů problematické a že spíše než odlehčení Obřanům by tato silnice plnila účel zpřístupnění pozemků pro další rozsáhlou zástavbu.

Otázkám obchvatu Obřan se zevrubně a pečlivě věnuje i tamní starostka ing. Liptáková v článku z jara letošního roku.

Pohled občanských iniciativ na Lesné jsme se pokusili vyjádřit i v podrobném rozboru (celý text je k dispozici zde), který jsme poskytli představitelům MČ Brno-sever.Rada MČ následně přijala k návrhu Obdoru dopravy negativní stanovisko. Orgány města však předem uvedly, že na toto stanovisko nemusejí brát zřetel. 

V současné době (konec října 2013) se ustavuje i nové občanské sdružení Seifertova-Barvy-Soběšická, k jehož cílům patří prosazování takových dopravních řešení (především na pomezí Lesné, Husovic a Maloměřic), která by nevedla k proměně tohoto území v nepovedený dopravní uzel (a tedy i jednoznačné odmítnutí této silniční propojky) a úsilí o zapojení občanů do rozhodování o tomto návrhu.

Na Vaše případné dotazy a připomínky je "přípravný výbor" tohoto sdružení (prof. Martin Bareš, Mgr. Tomáš Kohoutek) připraven reagovat prozatím prostřednictvím těchto stránek - kontakt viz zde.