Aktuální projekt přestavby Obzoru - pozvánka na veřejné projednání

V pátek 15. ledna v 17:30 se ve velkém sále Klubovny MČ Brno-sever ("Drutis", Okružní 21) bude konat setkání zástupců IMOSu s občany, kde by měl investor představit aktuální projekt na přestavbu Obzoru. IMOS o podobě projektu na sklonku loňského roku informoval zástupce vedení MČ Brno-sever a byl vyzván k prezentaci projektu pro širší veřejnost. Všechny, koho vývoj "kauzy Obzor" zajímá, jsou proto zváni na toto setkání, kde by měl být projekt představen i s podrobnou vizualizací, následovat by měla diskuse o otázkách, které předtavba přináší.

Po dlouhých letech sporů přichází investor s variantou, která nevyžaduje změnu územního plánu a dodržuje parametry, vyjednané v rámci Územní studie Lesná. Veškerá stavební činnost by se tedy měla omezit pouze na půdorys stávajících budov a neměly by být překročeny výškové limity. Severní strana Obzoru (při ulici Fillova) by měl být pouze rekonstruována v původních rozměrech a měla by být zachována i funkce objektu (malé obchody a provozovny), restaurace by se přesunula zhruba na místo někdejší samoobsluhy. Východní strana (se schody od ulice Brožíkovy) by byla zcela odstraněna bez náhrady. Jižní strana by byla demolována a na jejím místě by vyrostl čtyřpodlažní bytový objekt s podzemními garážemi pro rezidenty, jehož horní hrana by dosahovala zhruba úrovně 3. obytného podlaží bytového domu Fillova (srovnatelné s "kostkami" na ul. Brožíkova).

Obchodní ředitelka IMOSu dr. Hana Vyplelová k tomu uvádí: "Přestavba objektu Obzor 2016 ctí regulační prvky dle studie Lesná z roku 2012. K přestavbě se využívá pouze půdorysná stopa původního objektu a jsou dodrženy požadované výškové limity.

Objekt u ulice Fillova bude zachován, proběhne jeho rekonstrukce. V objektu bude ponechána jeho obchodně – společenská funkce. Tzn. drobné obchůdky, provozovny a restaurace.

Objekt k parku bude přestavěn na bytový dům se 4 nadzemními podlažími a s podzemním parkováním pro obyvatele tohoto domu. Dům bude dodržovat výškový limit 10,5m od ulice Fillova. Tzn. jeho výška bude odpovídat  stávajícím bytovým domům na ulici Brožíkova.

Vnitroblok bude využit pro oddych a relaxaci návštěvníků obchodní části a částečně k přístupu do bytového domu.

Stávající parkoviště u objektu Obzor bude zachováno pro  návštěvníky společensko- obchodní pasáže.

Poměřováno naším původním požadavkem uchovat Obzor jako kulturní památku je tento projekt znatelným zásahem do současné podoby okrskového centra. Žádost o prohlášení za kulturní památku však byla Ministerstvem kultury zamítnuta a podobně se dosud nedospěůlo k vyhlášení památkové zóny na Lesné. Na rozdíl od ostatních dosud představovaných projektů tento tedy dodržuje veškerá omezení, vyplývající z platných předpisů, a podle všeho proto neexistuje zákonný důvod k nevydání stavebního povolení. Oproti zprvu navrhovaným výškovým stavbám představuje zlomek obejmu původně plánované bytové výstavby, slibuje uchovat i některé funkce stávajícího obchodního a společenského využití. Nemění také zásadním způsobem charakter širšího okolí. 

Obrázek je součástí vizualizace, znázorňuje letecký pohled.