Co mohu pro Lesnou udělat teď?

V této fázi jednání doporučujeme reagovat na Veřejnou vyhlášku OÚPR a podat na OÚPR připomínku k návrhům změn v Územním plánu (tzv. Aktualizaci ÚPmB). To je třeba udělat do  22. 7. 2013!!!

Tuto možnost je třeba využít i proto, že avizované změny by znamenaly popření výsledků veškerých jednání od roku 2009 a Lesnou by otevřely developerům. 

 

Podrobněji seznamujeme se současnou situací v článku "Na Lesné opět hrozí rozsáhlá zástavba",  kde naleznete i odkazy na důležité dokumenty v kontextu jednání (dokument  Aktualizace ÚPmB , veřejnou vyhlášku OÚPR k podávání připomínek, urbanistický posudek k projednávané změně, stanoviska občanských iniciativ i vzor návrhu připomínky).

 

Navrhovaná změna ÚPmB byla občany, odbornou veřejností i MČ Brno-sever odmítnuta již v roce 2009. Prosazení této změny by představovalo průlomové rozhodnutí - nejde jen o to, že by umožnilo velkokapacitní zástavbu v lokalitě Obzor. Znamenalo i nebezpečný precedens pro zástavbu dalších pro developery lukrativních pozemků na Lesné. Příslušné orgány by si tak rovněž potvrdily, kam až lze zacházet v pohrdání názory a nároky občanů i v ignorování "nepohodlných" výsledků jednání. Změna totiž kategoricky popírá vše, co bylo od roku 2009 vyjednáno a pro umožnění velkokapacitní zástavby v lokalitě Obzor argumentuje studií, která ve skutečnosti obsahuje právě opačná stanoviska.

V tomto prvním kole projednávání návrhů změn ÚPmB půjde především o posouzení dopadů na životní prostředí. Druhé kolo, po němž bude následovat projednání výsledného materiálu s občany, proběhne v září tohoto roku.

 

Připomínky můžete formulovat samostatně, pokud se však ztotožňujete s naším návrhem, můžete využít i tento již vytvořený text - stačí, když do hlavičky vyplníte své údaje, vytisknete, opatříte podpisem a doručíte na OÚPR  

 

Připomínky můžete:

a) posílat poštou (nejlépe doporučeně a nejpozději ve čtvrtek 18. 7. 2013) na adresu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 601 67 Brno

 

b) zanést osobně na podatelnu OÚPR nebo přímo na Magistrát: 

 

Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

 

Pondělí 8:00–17:00
Úterý 7:30–15:30
Středa 8:00–17:00
Čtvrtek 7:30–15:00
Pátek 7:30–14:00

 

 

Podatelna OÚPR MMB, Kounicova 67

 

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 12:00

 

c) vhodit do schránky OS pro životní prostředí na Ježkové (Ježkova 8) nejpozději během čtvrtka (2 exempláře - jeden pro OÚPR, druhý pro Vás na otvrzení kopie). Potvrzené kopie Vám vydá Mgr. Maleček (po domluvě, nejlépe hned v pátek po 20h).